Επικαιρότητα

Οι πανεπιστημιακοί απεργούν και διεκδικούν

07/03/2018

YaBasta

Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι έξι Σχολών του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της χώρας (Φιλοσοφική, Ιατρική, Δημοτικής εκπαίδευσης, Θεολογική, Φυσικής Αγωγής, και Θετικών Επιστημών της Αθήνας) μαζί με τους συναδέλφους τους του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και άλλων πανεπιστημιακών Σχολών προχωρούν το διήμερο 7-8 Μαρτίου σε προειδοποιητική απεργία, διεκδικώντας την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ σχετικά με τις αποδοχές τους, την επαναφορά της χρηματοδότησης της παιδείας στα ποσοστιαία επί του ΑΕΠ επίπεδα του 2008-9, και τη συνολική αλλαγή της κυβερνητικής αντιμετώπισης των πανεπιστημίων, που τα τελευταία χρόνια απειλούνται με οικονομική ασφυξία. Χαρακτηριστικό είναι το σχετικό απόσπασμα από τα Πρακτικά της Γ.Σ. του Συλλόγου διδασκόντων της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (13/2/2018):  

Αποτελεί κοινό τόπο ότι κατά τα χρόνια επιβολής των μνημονίων η χρηματοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει μειωθεί δραματικά και σε ποσοστά πολλαπλάσια της μείωσης του ΑΕΠ της χώρας. Πλέον τα ΑΕΙ δεν είναι σε θέση να καλύπτουν ούτε τις τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες. Το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ της μείωσης του ΑΕΠ και της μείωσης της χρηματοδότησης στα ΑΕΙ αναδεικνύει ως υποκριτική και ψευδή την διακηρυγμένη θέση όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων, τόσο των προη-

γούμενων όσο και της τωρινής, ότι δήθεν θεωρούν τα Πανεπιστήμια ως μοχλό της μελλοντικής ανάπτυξης της χώρας. Τα ποσά που κατά καιρούς ανακοινώνονται ως επιπλέον παροχές είναι παντελώς ανεπαρκή και επιπλέον η απορρόφησή τους συνοδεύεται από τέτοιους κανόνες και περιορισμούς που γί-
νεται πρακτικά αδύνατη.

Στα πλαίσια της οικονομικής ασφυξίας των ΑΕΙ, έχει επιβληθεί σημαντικότατος περιορισμός του διδακτικού προσωπικού, το οποίο, ιδιαίτερα σε τμήματα κεντρικών πανεπιστημίων, έχει μειωθεί συχνά κατά 40-50%. H πρόσληψη νέου προσωπικού σε αντικατάσταση των συνταξιοδοτούμενων έχει ουσιαστικά παγώσει με τις νέες θέσεις να κινούνται σε επίπεδα του 5% των αποχωρησάντων. Πολλά ερ-γαστήρια ερημώνονται και πολλά μαθήματα έχουν περικοπεί. Σημαντική συνιστώσα της εχθρικής στάσης του κράτους, όπως εκφράζεται διαχρονικά από τις μνημονιακές κυβερνήσεις, απέναντι στη δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελεί η μείωση των
μισθών του διδακτικού προσωπικού κατά 40-45% κατά τα τελευταία έτη.

Ειδικά για το μισθολογικό, παρατηρούμε σημαντική αύξηση της διαφοράς ανάμεσα στους μισθούς αφενός των δικαστικών και των ένστολων και αφε-
τέρου των καθηγητών πανεπιστημίου. Οι δύο πρώτες κατηγορίες είχαν αυξήσεις από 40% έως και 100% κατά τα έτη 2008-2009, οι οποίες δεν συμπεριέλαβαν τα μέλη ΔΕΠ. Επίσης, η Κυβέρνηση έχει αποκαταστήσει τους μισθούς των κατηγοριών αυτών στα επίπεδα του 2012, σε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων, αλλά αρνείται πεισματικά να εφαρμόσει αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις για το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ, αναγκάζοντας μας σε μακρόχρονους και δαπανηρούς δικαστικούς αγώνες.Ακόμη χειρότερα είναι τα πράγματα για τους συνταξιοδοτούμενους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν υποστεί περικοπές άνω του 55%, οι οποίες μάλιστα θα αυξηθούν στο άμεσο μέλλον λόγω της σταδιακήςκατάργησης της «προσωπικής διαφοράς».

Σε επανειλημμένες συναντήσεις μας με κυβερ- νητικούς αρμοδίους, αυτοί δήλωναν ότι έχουμε απόλυτο δίκιο σε όσα λέμε για την άδικη αντιμε-τώπισή μας διαχρονικά σε σχέση με τα υπόλοιπα ειδικά μισθολόγια και μας διαβεβαίωναν ότι με το νέο μισθολόγιο θα υπάρξει μία, έστω εξαιρετικά μι-κρή, αποκατάσταση της αδικίας. Αντίθετα από τις κούφιες αυτές διαβεβαιώσεις όμως, το νέο μισθολόγιο, που ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί στο ΕΚΠΑ και θα εφαρμοστεί αναδρομικά από 1/1/2017, οδηγεί σε νέες μειώσεις των μισθών πολλών συναδέλφων, ιδιαίτερα όσων έχουν πολλά έτη υπηρεσίας και ανήκουν σε υψηλές βαθμίδες. Χαρακτηριστικά, στο ΕΜΠ που έχει εφαρμοστεί υπήρξαν μειώσεις μέχρι και 200 ευρώ το μήνα σε συναδέλφους.

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι στην ουσία ασκείται πίεση στα μέλη ΔΕΠ να αναζητήσουν βιοποριστικούς πόρους από άλλες πηγές, οι οποίες, ακόμα και όταν βρεθούν, τους περισπούν από το διδακτικό και ερευνητικό τους έργο. Η ακολουθούμενη πολιτική στα μισθολογικά των μελών ΔΕΠ στην πράξη αναιρεί οποιοδήποτε προσανατολισμό για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των μελών ΔΕΠ στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού χαρακτήρα «πανεπιστημίου», στο οποίο η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και συντελούμενης έρευνας δε θα έχει καμία σημασία.

Επιτέλους, τα μέλη ΔΕΠ, όλοι μας, πρέπει κάτι να κάνουμε για να σταματήσει αυτός ο κατήφορος. Αν δεν αντιδράσουμε στη συνεχή υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας μας και των αμοιβών μας, αυτή θα συνεχιστεί με απόλυτη βεβαιότητα. Γ ια το λόγο αυτό, ο Σύλλογος Διδασκόντων της ΣΘΕ καλεί όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής να συμπαρατα- χθούν με τα μέλη ΔΕΠ των άλλων Σχολών του ΕΚΠΑ και να συμμετάσχουν στη διήμερη προειδοποιητική απεργία της 7ης-8ης Μαρτίου.

Ζητάμε:

• Να επανέλθει η χρηματοδότηση των ΑΕΙ στα ποσοστιαία επίπεδα επί του ΑΕΠ των ετών 2008-2009.

• Να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (οι οποίες αφορούν και το νέο μι- σθολόγιο) για επάνοδο των μισθών μας στα επίπεδα του 2012.

• Να αλλάξει την στάση της η Κυβέρνηση και να αντιμετωπίσει τα ΑΕΙ πραγματικά ως εφαλτήριο για την ανάπτυξη της χώρας.