Επικαιρότητα

Σημαντική εξέλιξη για το Ελληνικό

04/05/2017

Για μια σημαντική εξέλιξη που αφορά το Ελληνικό κάνουν λόγο στο ιστολόγιο τους οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού. Όπως ενημερώθηκαν από την Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, εκδόθηκε στις 13 Απρίλη και κοινοποιήθηκε μόλις πρόσφατα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, Υπουργική Απόφαση αναπομπής στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων της υπόθεσης του χαρακτηρισμού ως μνημείων του κελύφους του αρχικού κτηρίου του Δυτικού Αεροσταθμού, του παλαιού πύργου ελέγχου του Αεροσταθμού και του συγκροτήματος του πρώην Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων Αθηνών.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που προκλήθηκε μετά την Αίτηση Θεραπείας, που είχε καταθέσει στις 5 Γενάρη η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού κατά της Υπουργικής Απόφασης για τον μη χαρακτηρισμό των ανωτέρω κτιρίων ως νεωτέρων μνημείων, αλλά και την πίεση που άσκησαν σωματεία (Ενιαίος, ΣΕΑ) και εργαζόμενοι του ΥΠΠΟΑ.

Ολόκληρο το κείμενο της αναπομπής αναφέρει:
«Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/418724/38577/5515/14.12.2016 Υπουργική Απόφαση με την οποία δεν χαρακτηρίσθηκαν ως μνημεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002: 1) Το κέλυφος του αρχικού κτηρίου του Δυτικού Αεροσταθμού (αίθουσα αφίξεων – αναχωρήσεων), 2) Ο παλαιός πύργος ελέγχου του Αεροσταθμού, 3) Ο αρχικός πυρήνας του συγκροτήματος του πρώην Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων Αθηνών (νυν κτήρια ΥΠΑ), του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, φερομένης ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., την από 05-01-2017 Αίτηση Θεραπείας (υπ’ αριθμ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/3288/317/51/09.01.2017)
της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού κατά της ανωτέρω Υ.Α, διαβιβάζουμε το φάκελο της υπόθεσης, που αναφέρεται στο θέμα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.»

Αξίζει να σημειωθεί πως η καθυστέρηση στην απάντηση του ΥΠΠΟΑ επί της αιτήσεως θεραπείας υποχρέωσε την Επιτροπή να καταθέσει και σχετική προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 13 Φλεβάρη http://parkoellinikou.blogspot.gr/2017/02/1522017.html
Θυμίζουμε πως, όπως έχουμε γράψει σε προηγούμενη ανάρτηση Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού: θυσιάζονται και οι αρχαιότητες για την ολοκλήρωση ενός εγκλήματος, εκκρεμεί ακόμη(!) η εισαγωγή στο ΚΑΣ του θέματος της οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου του Ελληνικού.

Πηγή: eakyppo.wordpress.com